Kennis en wetenschap volgens de profeet

Een criterium waaraan je zou kunnen herkennen of iemand een profeet is, is of hij over kennis beschikt die hij onmogelijk op natuurlijke wijze verkregen heeft. We zullen hier een aantal van de vele opvallende uitspraken en beweringen van Mohammed nader bekijken, en zien wat dit zegt over zijn claim een profeet te zijn.

Gezondheid

De islam leert ons het volgende over een gezonde levensstijl:

 • Water kan door niets verontreinigd worden. Volgens de hadieth informeren een aantal mensen Mohammed over een waterbron waarin zich dode honden, menstruatiedoeken en uitwerpselen bevinden. De profeet antwoordt echter dat ‘water puur is, en door niets verontreinigd kan worden’ (Sunan Abi Dawud 1:67). Hetzelfde zien we wanneer een aantal volgelingen van Mohammed geen water uit een bron willen nemen waar een dode ezel in ligt. Ook hier verzekert de profeet dat ‘water door niets verontreinigd wordt’ (Sunan Ibn Majah 1:1:520). De volgelingen drinken vervolgens van dit water, en geven er ook van aan hun dieren. De boodschap is dus duidelijk: water is altijd rein, dus je kunt elk water gebruiken om te drinken, je te wassen etc.
 • Als er een vlieg in je eten valt, doop hem dan erin. De profeet leert ons dat wanneer een vlieg in je eten terechtkomt, je hem er in moet dopen en doorheen moet mengen, en vervolgens de vlieg moet weggooien. De reden hiervoor is dat volgens Mohammed de ziekte zich op de ene vleugel bevindt, en het medicijn ertegen op de andere (Sahieh al-Buchari 7:71:673). Maar omdat je zeker wilt zijn dat je in ieder geval het medicijn krijgt, moet je heel de vlieg in je eten mengen.
 • Koorts wordt veroorzaakt door de hitte van de hel. Volgens Mohammed is de hitte van de hel de oorzaak van koorts, en moet daarom behandeld worden met water (Sahieh al-Buchari 7:71:621).
 • Kamelenurine is een medicijn. In de hadieth (Sahieh al-Buchari 8:82:794, Sahieh Muslim 16:4130) en de biografie (Ibn Ishaq p. 677, 678) leert Mohammed ons dat kamelenurine helpt als medicijn tegen verschillende ziektes! Een soort natuurlijk heilmiddel dus.
  Het is waarschijnlijk dat Mohammed dit idee van lokale bedoeïenen had, wat op zichzelf niet vreemd is. Wat echter van belang is, is dat hij dit als profeet van Allah aan zijn volgelingen leert. Daarmee is het nog steeds geldig, ook in de huidige tijd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er nog steeds islamitische landen zijn waar kamelenurine als medicijn verkocht wordt, zoals Egypte, Saudi-Arabië en Pakistan.
 • Reinig jezelf met een oneven aantal stenen. Volgens Mohammed behoort iedere moslim die nadat hij naar het toilet is geweest zich te reinigen met een ‘oneven aantal stenen’ (Sahieh al-Buchari 1:4:1620). Dit is in de islam de meest hygiënische manier. Overigens behoort dit met de linkerhand te gebeuren.
  Deze opvallende leer van Mohammed heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er in de woestijn vaak niet veel anders is dan stenen om je te reinigen. Echter wie Mohammed wil navolgen, zal hem ook op dit vlak moeten gehoorzamen.

Wetenschap

Een van de argumenten die moslims gebruiken om niet-gelovigen te overtuigen is te zeggen dat de Koran en de hadieth wetenschappelijke feiten bevatten, die iemand in de 7e eeuw onmogelijk kon kennen. En dus moet de islam wel goddelijk geïnspireerd zijn.

Het is daarom van belang zelf goed te kijken wat de islam aan al dan niet wetenschappelijke beweringen naar voren brengt. Onderstaand is slechts een selectie, maar voldoende om een goede indruk te geven en duidelijke conclusies te trekken:

 • Alexander de Grote ontdekte de plek waar de zon ondergaat in een modderige waterbron. Volgens de Koran (soera 18:86) ontdekte Dhoe al-Qarnain (letterlijk ‘degene met de 2 horens’, hoogstwaarschijnlijk Alexander de Grote) de plek in het westen waar de zon ondergaat. Volgens Mohammed is dit een modderige bron, waarbij bovendien toentertijd een volk woonde.
  Dit verhaal roept vele vragen op. Als eerst is het een feit dat de zon 1,3 miljoen keer groter is dan de aarde! Als de zon zo dichtbij de aarde zo komen, zou de aarde door de hitte alleen al compleet vergaan. Dat de zon ondergaat in een waterbron op aarde is dus complete onzin.
  Daarnaast is het interessant te weten dat Alexander de grote nooit westwaarts gereisd is, maar alleen oostwaarts. Zijn veroveringen vonden dan ook alleen zuid- en oostwaarts van Griekenland.
  Dit verhaal is dus duidelijk niet meer dan een legende, overgenomen van de in syriac geschreven ‘Alexander Legende’. Het staat echter in de Koran, dus moslims hebben geen andere keus dan dit zonder voorbehoud te geloven. Soms zeggen moslims dat het alleen maar leek of Alexander de Grote de zon zag ondergaan in een modderige bron. Dit is echter niet wat de Koran zegt. Bovendien bevestigt Mohammed zelf in de hadieth dat dit volgens hem een feitelijke gebeurtenis was (Sunan Abi Dawud 31:3991).
 • Alexander de Grote ontdekte de plek waar de zon opkomt. In soera 18:90 zegt de Koran dat Alexander de Grote ook de plek vond waar de zon opkomt, en waar ook een volk woonde. Dezelfde kritiek als hierboven genoemd is hier van toepassing. Het is simpelweg onmogelijk dat dit ooit waar zou kunnen zijn.
 • De zon draait om de aarde, net als de maan. Op meerdere plaatsen in de Koran wordt beweerd dat de zon op dezelfde manier zijn koers volgt als de maan (soera 14:33, 21:33). Ook gaat de zon ‘naar zijn rustplaats’ aan het eind van de dag. Verder ‘is het de zon niet gegeven de maan te bereiken, en kan de nacht de dag niet inhalen.’ En bovendien ‘bewegen zij zich allen in een kringloop’ (soera 36:37-40).
  Natuurlijk is het niet vreemd dat men in de 7e eeuw dacht dat de aarde om de zon draait. Echter is het wel problematisch als de Koran dit beweert, wanneer je de Koran beschouwt als een goddelijk boek dat wetenschappelijke waarheden bevat.
 • Jaargetijden worden bepaald door de hel. Volgens Mohammed worden de jaargetijden en de bijbehorende verschillen in temperatuur veroorzaakt door de hel. De hel heeft namelijk een heet en een koud gedeelte. Op een dag merkt de hel dat beide gedeelten elkaar verteren, en vraagt om hulp aan Allah (Sahieh al-Buchari 4:54:482). Allah helpt de hel vervolgens door het koude gedeelte in de winter actief te laten zijn ( te ‘ademen’) en het hete gedeelte in de zomer.
  Dit is de reden waarom we op aarde seizoenen kennen, en dit heeft volgens de islam dus niets te maken met positie van de aarde t.o.v. de zon, zoals we op school geleerd hebben.
 • Allah heeft 7 hemelen en 7 aarden geschapen. Deze opvallende bewering vinden we in soera 65:12. Aangezien er geen enkel bewijs is dat er ergens in het heelal (of daarbuiten) nog 6 hemelen en aarden zijn, proberen moslimapologeten dit anders te verklaren. Vaak wordt gezegd dat de aarde 7 lagen heeft en de hemel ook 7 lagen of sferen (stratosfeer etc.) heeft. Deze bewering is echter aantoonbaar onjuist. De aarde heeft 4 of 5 lagen, afhankelijk van of je de mantel als 1 of 2 lagen zijn. De hemel heeft 5 sferen, dus ook geen 7.
  Bovendien maakt Mohammed zelf duidelijk in de hadieth (Jami’ at-Tirmidhi 5:44:3298) dat deze 7 hemelen en 7 aarden zich boven elkaar bevinden met een afstand tussen elkaar van steeds een reis van 500 jaar!
 • De aarde wordt door een gigantische walvis gedragen. In soera 68:1 staat: “Noen. Bij de pen en wat zij schrijven”. Het wordt “noen” verwijst naar een gigantische walvis dat de aarde draagt zoals we lezen in de bijbehorende uitleg van Ibn Kathir. Volgens hem schiep Allah de noen (de walvis) en legde de aarde (een platte schijf) op zijn rug. Vervolgens plaatste Allah bergen op de aarde die de aarde als haringen vastzetten op de rug van de walvis.
  In Tanwir al-Miqbas van Tafsir Ibn Abbas vinden we dezelfde uitleg terug (Ibn Abbas was de neef van Mohammed). Het enige verschil is dat Ibn Abbas hier spreekt over de aarden in het meervoud. Dit komt overeen met wat er staat in soera 65:12. Al-Qurtubi bevestigt dit beeld in zijn uitleg waarin hij spreekt van “de walvis die onder de zevende aarde is”. En ook Al-Tabari zegt over de noen: “Het is een walvis waarop de aarden zich bevinden”.
  Er is dus een duidelijke overeenstemming t.a.v. de cosmologie volgens de islam, waarin een walvis de laagste van de zeven aarden draagt. Al zullen er tegenwoordig veel moslims zijn die hier moeite mee hebben.
 • De maan is in tweeën gespleten en weer één gemaakt. Dit bijzondere fenomeen wordt vermeld in soera 54:1-2 met de woorden: “het uur nadert en de maan is gespleten.” Volgens de hadieth (Sahieh al-Buchari 4:56:832) gebeurde dit tijdens Mohammeds leven. Er is echter geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de maan ooit in tweeën is gespleten en daarna weer één geworden is.
  Bovendien zijn er geen getuigenissen uit andere landen die dit fenomeen beschrijven. Het is toch aannemelijk dat Perzen, Chinezen, of andere volken dit gezien en opgeschreven zouden hebben als het echt waar was. Moslims verwijzen soms naar Cheraman Perumal, een Indiase koning uit het gebied Kerala. Deze koning leefde echter twee eeuwen na Mohammed in de negende eeuw, en kan dus onmogelijk getuige van dit fenomeen zijn geweest.
 • Allah verdrijft demonen met vallende sterren. Volgens de Koran (soera 37:6-10) proberen demonen (djins) de hemel te naderen om daar te kunnen horen wat er gesproken wordt. Allah heeft echter de laagste van de 7 hemelen voorzien van sterren. Wanneer een demon nadert,  gebruikt Allah een van de sterren als vallende ster (شهاب) om op deze demonen af te schieten, en hem dus zo te verdrijven.
  Deze voorstellingen van zaken is problematisch op meerdere vlakken. Ten eerste bestaat er geen ‘laagste hemel’, er is er maar een. Daarnaast zijn vallende sterren geen sterren, maar meteorieten die de atmosfeer binnendringen en daar verbranden. Als laatste is het onmogelijk een immaterieel wezen (een demon), te verdrijven met iets materieels (een vallende ster.
 • Mensen worden geschapen uit een druppel vocht van tussen de ruggengraat / lendenen en de ribben. Deze bewering vinden we in de Koran (soera 86:6,7), en verwijst naar de wijze waarop kinderen verwekt worden. Bij nadere beschouwing wordt duidelijk dat dit nooit kan kloppen. In de genoemde plek van het menselijk lichaam wordt immers geen vocht geproduceerd waardoor kinderen verwekt worden.
  De betekenis van صلب (salb) kan lendenen of ruggengraat betekenen, echter in beide gevallen klopt de bewering niet. Moslimapologeten als Zakir Naik en Jamal Badawi doen allerlei verwoede pogingen om deze tekst met de huidige wetenschappelijke kennis in overeenstemming te brengen, echter zij spreken elkaar allemaal tegen. Dit op zichzelf is een indicatie dat er iets erg mis is met deze Korantekst. Moslims moeten het immers geloven, hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt.
 • Embryo’s ontwikkelen zich in fases van 40 dagen. Volgens de Koran (soera 22:5) gaan embryo’s door de volgende fases: zaad/sperma, vervolgens gestold bloed, en als laatste een vleesklomp. Elk van deze fases duurt 40 dagen volgens Mohammed (Sahieh al-Buchari 4:54:430). Nadat deze 120 dagen voorbij zijn, is er een foetus ontstaan. Belangrijk detail is dat tijdens de laatste fase een engel komt die namens Allah het geslacht bepaalt (Sahieh al-Buchari 8:77:594).
  In werkelijkheid verloopt de ontwikkeling van een embryo heel anders. Een embryo is al een foetus na 9 weken, dus na 63 dagen i.p.v. 120. Na 56 dagen zijn zelfs al alle organen ontwikkeld en is er al sprake van een herkenbaar menselijk wezen. Volgens de Koran is de embryo dan nog in de tweede fase als gestold bloed.
  Bovendien wordt het geslacht van de baby direct bij de conceptie bepaald, en niet pas na 80 dagen zoals de islam beweert. Het is dus duidelijk dat de moderne wetenschap islam allesbehalve ondersteunt.

Allah

De islam leert ons ook enige eigenschappen van Allah. De islam pretendeert dat Allah volmaakt is, de enige god die bestaat. Wanneer we echter kijken naar wie Allah is volgens de islam, krijgen we toch een ander beeld:

 • Allahs liefde is beperkt tot alleen goede mensen. De Koran maakt duidelijk dat Allah alleen goede mensen (moslims) liefheeft en verder niemand. Allah houdt van hen die goede daden doen (soera 2:195), die berouw hebben en zuiver zijn (soera 2:222), rechtvaardigen (soera 9:7) en hen die in de jihad strijden (soera 6:14).
  Het probleem is echter dat Allah alle andere mensen niet liefheeft. Ten eerste houdt Allah niet van ongelovigen (soera 3:32, 30:45). Verder houdt Allah ook niet van mensen die allerlei soorten van zonden begaan, zoals de overtreders (soera 2:190), hen die verderf zaaien (soera 28:77), of hen die arrogant zijn (soera 31:18).
  Menselijk gezien is het misschien wel voor te stellen dat iemand niet houdt van een mens die slecht doet. Echter Allahs liefde zou volmaakt moeten zijn, en zou hij dus van alle mensen moeten houden. Allah houdt echter alleen van hen die hem liefhebben en gehoorzamen, en daarmee is zijn liefde niet meer dan dat van een onvolmaakt mens.
 • Allah is de beste misleider. In de Koran vinden we in soera 3:54 en 8:30 de opvallende uitspraak dat ‘Allah de beste van de misleiders is’ (الله خير الماكرين). Het woord ماكر (maakir) betekent misleider en heeft dan ook een negatieve betekenis.
  Deze beschrijving van Allah is problematisch, aangezien Allah, de god van de islam, toch volmaakt zou moeten zijn. Dat is ook in het algemeen het godsbeeld in iedere monotheïstische godsdienst, dat God volmaakt is in elk opzicht, dus ook moreel. Echter als Allah de beste van de misleiders is, dan is hij moreel niet volmaakt.
 • Allah zweert bij van alles wanneer hij een eed zweert. Wanneer iemand zweert, doet iemand dat normaal gesproken bij iets dat boven hem staat of wat hem veel betekent (de koning, familie etc.). Allah zweert in de Koran zeker 20 keer bij van alles. Zo zweert hij bij de Koran (soera 50:1), de vijg en de olijf (soera 95:1), en bij de tijd (soera 103:1). Ook zweert Allah bij de zon, de maan, engelen, een stad, het aanbreken van de dag, de nacht etc.
  Het is op zijn minst merkwaardig dat degene die almachtig is, zich genoodzaakt voelt te zweren bij banale zaken als een vijg, een olijf, een stad en een berg. Het is veelzeggend dat Allah blijkbaar zo weinig vertrouwen in zijn eigen woord heeft.
 • Heeft Allah een fysiek lichaam? Binnen de monotheïstische godsdiensten geloven joden en christenen dat God een geestelijk wezen is, en dus geen fysiek lichaam heeft. Daarom is God ook niet ruimtelijk beperkt. Binnen de islam daarentegen wordt daar verschillende over gedacht. Sommigen denken dat Allah daadwerkelijk een fysiek lichaam heeft.
  In de Koran en de hadieth zijn er vele verwijzingen naar fysieke eigenschappen van Allah. Allah heeft bijvoorbeeld een gezicht (soera 2:115). Daarnaast zijn er meerdere verwijzingen naar Allahs handen, ogen, vingers, een voet en een scheen. Opvallend daarbij is dat Allah 2 rechterhanden heeft (Sahieh Muslim 1827).
  Bovendien voert Allah ook schijnbaar fysieke handelingen uit. Zo daalt hij iedere nacht naar de laagste hemel af (Sahieh al-Buchari 2:21:246), en zit op een troon die door 8 engelen gedragen wordt (soera 69:17).
  Er zijn nog meer voorbeelden te noemen, echter het fysieke beeld van Allah komt daarin duidelijk naar voren. Met name conservatieve moslims zoals de salafisten geloven dan ook dat Allah daadwerkelijk een lichaam heeft. Volgens professor Ahmad Hasan is dit zelfs de ‘visie van de meerderheid van de geleerden en traditionalisten’ (Kitab Al-Salat, p.346).
  Hoewel er ook moslims zijn die niet geloven dat Allah een lichaam heeft, kunnen we in ieder geval concluderen dat dit idee wijdverbreid is in de islam.
 • Allah is herkenbaar aan zijn scheenbeen. Op de dag des oordeels zal Allah zijn scheenbeen / onderbeen (ساق) tonen, op dat men hem zal aanbidden (soera 68:42). Ook in de hadieth (Sahieh al-Buchari 9:93:532) wordt deze gebeurtenis genoemd, en vermeld dat de scheen het teken is waaraan de mensen hem herkennen.
  Je zou misschien eerder verwachten dat Allah aan iets anders te herkennen zou zijn, zoals zijn gezicht, of anders zijn wijze woorden. Maar de scheen van Allah is blijkbaar zo bijzonder dat iedereen direct overtuigd zal zijn op de dag des oordeels. Wat er precies zo bijzonder is aan Allahs scheen wordt echter niet vermeld.

De satan

De satan vervult een belangrijke rol in de islam. Net als in het christendom wordt hij gezien als de grote vijand, de duivel. Echter in de islam heeft de satan een opvallende rol.

 • De satan redt de mensheid. De reden dat Allah de mensheid laat bestaan en niet uitroeit, is dat wij zondigen. Deze opvallende motivatie van Allah om ons in leven te laten vinden we in de hadieth (Sahieh Muslim 37:6621). Mohammed vertelt ons namelijk dat als mensen niet zouden zondigen, Allah hen zou uitroeien en vervangen met andere mensen die wel zondigen. Zij zouden dan vervolgens om vergeving vragen, en Allah zou hen vergeven.
  Allah wil dus dat mensen zondigen, zodat ze om vergeving vragen. En anders roeit hij ze uit. Het is dus essentieel dat mensen zondigen. Gelukkig zondigen wij mensen dus, en de Koran maakt ons duidelijk waardoor dat komt.
  In soera 4:117-121 zien we dat Allah de satan vervloekt, en dat de satan een deel van de mensen neemt en hen misleidt en doet zondigen. Satan is dus de reden dat mensen zondigen. Echter als wij mensen niet zouden zondigen, zou Allah ons compleet uitroeien. En daarmee is satan dus de redder van de mensheid! Immers , als de satan ons niet deed zondigen, zouden wij als mensen allang niet meer hebben bestaan.
 • De satan laat een wind als hij de gebedsoproep hoort. Volgens de islam vindt de satan het verschrikkelijk de gebedsoproep van de moskee te horen. In de hadieth (Sahieh al-Buchari 2:22:323) vertelt ons Mohammed dat de satan ‘wegvlucht en een wind (ضراط) laat’ als hij de gebedsoproep hoort. Van belang is dat deze wind zo lang en hard is, dat hij de gebedsoproep daadwerkelijk niet kan horen.
 • De satan bevindt zich in de neus van moslims. Als onderdeel van de rituele reiniging spoelen moslims hun neus. De reden dat zij hun neus spoelen vinden we in de hadieth (Sahieh al-Buchari 4:54:516). Volgens Mohammed bevindt zich namelijk de satan in het bovenste gedeelte van je neus. Daarom moet je water in je neus doen en dit 3 keer uitblazen, om zo de satan uit je neus te verwijderen.
  Het opvallende aan deze hadieth, is dat het letterlijk bedoeld is. M.a.w., de satan bevindt zich letterlijk fysiek in je neus. Dit wordt bevestigt door het commentaar bij deze hadieth. Bovendien kun je anders de satan ook niet met water wegspoelen.
  De vraag is niet alleen hoe en waarom de satan in iemands neus komt te zitten, maar ook hoe het kan dat de satan zich in de neus van miljarden mensen tegelijk kan bevinden. Hoe dan ook, Mohammed zegt het, en dus is het waar voor ieder moslim.
 • De satan pist in de oren van moslims. In de hadieth lezen we dat op een gegeven moment een van de moslims die met Mohammed was, in de ochtend was blijven doorslapen en niet opgestaan was om te bidden (Sahieh al-Buchari 2:21:245). Mohammed geeft een bijzondere verklaring dat de man was blijven doorslapen, namelijk dat ‘de satan in zijn oren geürineerd heeft.’ Dus omdat de satan in de oren van de man zijn behoefte deed, kon hij de gebedsoproep niet horen en bleef hij doorslapen.
 • De satan draagt de zon op zijn hoorns. Volgens Mohammed draagt de satan de zon tussen zijn twee hoorns bij zonsopkomst (Sahieh Muslim 4:1807). Dit is volgens Mohammed dan ook de reden dat moslims bij zonsopgang en -ondergang niet het gebed mogen uitvoeren. De vraag is waarom de satan de zon tussen zijn hoorns draagt, beantwoord Mohammed verder niet.
 • De satan openbaart verzen van de Koran. Soera 22:52 maakt duidelijk dat ‘de satan eigen teksten in de voorlezing van Mohammed werpt’. De satan blijkt in de islam dus de macht te hebben om Koranverzen te openbaren, die door de grootste profeet aller tijden Mohammed, niet van echt zijn te onderscheiden. Volgens dezelfde soera zal Allah de verzen van de satan ongedaan maken en vervangen met eigen verzen.
  Volgens soera 22:53 test Allah hiermee degenen ‘van wie het hart een ziekte heeft en van wie het hart verhard is.’ Hoe dan ook lijkt het toch een vreemde gang van zaken dat Allah de satan toestaat verzen te openbaren voor de Koran.
  Een voorbeeld hiervan is soera 53:19-22, waarin de Koran 3 afgoden prijst. Later komt de engel Gabriël naar Mohammed en vertelt hem dat deze verzen door de satan geïnspireerd waren (Voor meer hierover klik hier, zie “Aanbidding van afgoden”).

Overige leerstellingen

Naast bovenstaande heeft Mohammed ons nog meer te leren op andere gebieden:

 • De tong of de lippen waar Mohammed aan zuigt, zullen door het hellevuur niet gekweld worden. Volgens de hadieth zuigt Mohammed op een bepaald moment aan de tong en de lippen van Al-Hassan, de zoon van Ali. Dit is in de islam een handeling die veel zegen met zich meebrengt, want zoals er staat ‘zullen geen tong of lippen waar de profeet aan gezogen heeft, door het hellevuur gekweld worden’ (Musnad Ahmad 16245).
 • Borstvoeding geven ter voorkoming van verkeerde verleidingen. Mohammed had een opvallende oplossing voor de situatie waarbij ongewenste verleidingen kunnen ontstaan wanneer een man en een vrouw, die geen familiebanden hebben, bij elkaar alleen in een ruimte zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de huisarts een vrouw is, en zij ontvangt een mannelijke patiënt.
  Mohammed leert ons dat in dat geval de vrouw borstvoeding moet geven aan de man, zodat iedere mogelijke verleiding verdwijnt. In de hadieth (Sahieh Muslim 8:3425) vraagt een vrouw aan Mohammed om raad. Er is namelijk een man, Abu Hudheifa, die ze regelmatig ziet, en ze is bang dat hij iets voor haar voelt. Mohammed beveelt haar vervolgens Abu Hudheifa borstvoeding te geven, zodat hij niets meer voor haar voelt. De vrouw gehoorzaamt Mohammed, en het probleem is opgelost.
  De implicatie van deze hadieth is groot. Dr Izzat Atiyya van Al-Azhar Universiteit in Cairo publiceerde in 2007 dan ook een fatwa, waarin hij expliciet uitlegt dat elke moslima dit voorbeeld hoort na te volgen!  De fatwa werd na veel protest ingetrokken, echter de tekst van de heilige geschriften verandert daarmee niet. Wie consistent is in zijn geloof, moet Mohammed gehoorzamen, ongeacht zijn eigen mening.
  Er is echter ook een praktisch probleem bij de uitvoering van deze regel: hoe kan een vrouw die om welke reden ook geen borstvoeding kan geven omgaan met verleidingen, aangezien ze niet kan voldoen aan deze regel?
 • De islam begint klein, en zal ook klein eindigen. In de hadieth volgens Mishkat al-Masabih 159 (boek 1: 152) zegt Mohammed dat “islam begon als een kleine religie, en terug zal keren tot de staat waarin het begon.” Dus in tegenstelling tot wat veel moslims denken, namelijk dat de islam de wereld zal domineren tot het einde der tijden, zal islam juist weer een kleine religie worden, zoals in het begin.
  Deze opvallende hadieth heeft de kwalificatie ‘sahieh’ (صحيح) van zowel Al-Albani als Zuheir ‘Ali Za’i. Dit is de hoogste kwalificatie voor wat betreft betrouwbaarheid van een hadieth. Deze hadieth is bovendien te vinden op de bekende islamitische website http://www.Sunnah.com. Daarmee staat de betrouwbaarheid niet ter discussie, en is iedere moslim eraan gehouden deze uitspraak van Mohammed voor waar aan te nemen.
%d bloggers liken dit: