Contradicties

Een belangrijk criterium voor de betrouwbaarheid van elke tekst is de afwezigheid van contradicties, m.a.w. dat de tekst zichzelf niet tegenspreekt. Dit geldt in het bijzonder voor de Koran, die volgens moslims de directe openbaring van Allah is. En Allahs woord is volmaakt, dus is het onmogelijk dat er contradicties in zouden staan.

Op deze pagina zullen we een aantal voorbeelden bekijken waaruit blijkt dat in de Koran wel degelijk contradicties voorkomen. Zelfs als het principe van abrogatie (opheffing) wordt toegepast, blijven deze contradicties problematisch. Dit is dan echter een sterke aanwijzing dat de Koran niet een door Allah geïnspireerd boek is, maar slechts door mensen is samengesteld.

 • Abrogatie van Koranverzen of niet? Abrogatie, waarbij later geopenbaarde verzen eerdere verzen opheffen, is een belangrijk principe in de islam. Zo denkt men immers veel contradicties te kunnen verklaren. Echter de Koran zelf is niet geheel duidelijk op dit vlak.
  Enerzijds beweert de Koran dat niemand de woorden van Allah kan veranderen (soera 6:34, 6:115, 10:64 en 18:27). Op basis hiervan zou er nooit iets als abrogatie kunnen zijn. Echter in soera 2:106 en 16:101 maakt de Koran duidelijk dat Allah wel degelijk verzen uit de Koran kan vervangen.
 • In hoeveel dagen schiep Allah de hemel en de aarde? Volgens soera 7:54 en 10:3 schiep Allah de hemel en de aarde in 6 dagen. Echter volgens soera 41:9-12 had Allah in totaal 8 dagen nodig: 2 dagen voor de aarde, nog eens 4 voor de bergen, en 2 voor de hemel.
  Soera 41 werd na soera 7 en 10 geopenbaard, wat suggereert dat Allah de ene openbaring  van een schepping in 6 dagen vervangen heeft door een nieuwe openbaring. Echter hoe kan Allah zichzelf corrigeren over iets eenvoudigs als dit, als hij alwetend is?
 • Schiep Allah eerst de aarde of de hemel? In soera 2:29 en 41:9-12 lezen we dat Allah eerst de aarde en pas daarna hemel schiep. Echter volgens soera 79:27-30 is dit precies omgekeerd; Allah schiep eerst de hemel en pas daarna de aarde. Ook dit roept vraagtekens op hoe het kan dat Allah van gedachten veranderde t.a.v. de manier waarop hij hemel en aarde schiep.
 • Waarvan werd de mens geschapen? De Koran is vrij verwarrend op dit punt. Op verschillende plekken leert ons de Koran waarvan de mens werd gemaakt, echter is het elke keer iets anders. Werd de mens van stof gemaakt (soera 3:59), uit het niets (soera 19:67), klei (soera 15:26), een bloedprop (soera 96:2), of toch water (soera 21:30)?
 • Vergeeft Allah shirk (شرك) of niet? Shirk wordt in de islam als de ergste zonde beschouwd, waarbij iemand iets of iemand gelijkstelt aan Allah. Bijvoorbeeld iemand die beweert dat er naast Allah andere goden zijn, begaat deze zonde. Volgens soera 4:48 en 4:116 vergeeft Allah deze zonde als enige niet, terwijl er voor andere zonden wel vergeving is.
  Des te opvallender is het dat andere soera’s in de Koran beweren dat Allah shirk wel vergeeft (4:153 en 25:68-71). Er lijkt dus een gebrek aan consistentie op dit terrein, wat toch vreemd is als het gaat om zo’n belangrijk onderwerp als de ergste zonde.
 • Is voorspraak mogelijk op de dag des oordeels?  Volgens de islam zal er een dag des oordeels komen, waarop alles mensen geoordeeld zullen worden en dan naar de hel of de hemel gaan. De Koran is echter niet helder over de vraag of er die dag voorspraak mogelijk is.
  Volgens soera 2:47 en 2:123 is het onmogelijk dat iemand geholpen kan worden door een ander die voorspraak voor hem wil doen. Soera 10:3 en 20:109 zeggen juist dat voorspraak wel mogelijk is als Allah daar toestemming voor geeft. Het is merkwaardig dat de Koran niet duidelijk is over dit onderwerp. Het kan immers het verschil tussen hemel en hel betekenen.
 • Wie wordt in de hemel toegelaten? Volgens soera 2:62 en 5:69 worden niet alleen gelovige moslims gered en tot de hemel toegelaten, maar ook joden, christenen, en sabeïsten. Volgens deze verzen is het niet nodig de islam aan te nemen, maar hoef je alleen in God (Allah) en de dag des oordeels te geloven.
  In soera 3:85 lezen we echter dat wanneer iemand een andere religie dan islam heeft, dit niet geaccepteerd zal worden door Allah. Hij zal tot de ‘verliezers’ behoren en dus niet de hemel binnengaan.

Er zijn nog meer voorbeelden van contradicties te vinden in de Koran waar zelfs als je uitgaat van abrogatie, dit problematisch is. Allah zou toch bijvoorbeeld moeten weten hoe hij de aarde heeft geschapen, en wie er in de hemel wordt toegelaten?

Zo zijn er nog veel meer andere contradicties die vraagtekens oproepen. Is wijn nu toegestaan in de islam of niet (vergelijk soera 16:67 en 5:90-91)? Beveelt Allah goddeloos handelen (soera 17:16) of niet (soera 7:28 en 16:90)? Is de Koran in zijn geheel in keer geopenbaard (soera 2:185 en 44:1-7) of in delen (soera 17:105-16 en 25:32)?

De Koran een helder gedetailleerd boek?

Bovenstaande contradicties geven de indruk dat er meer uitleg nodig is voordat we de Koran goed kunnen begrijpen. M.a.w. de Koran is onvolledig in details en in de uitleg ervan. Des te opvallender is het dat de Koran van zichzelf beweert juist helder en gedetailleerd te zijn:

 • In de Koran wordt niets veronachtzaamd (soera 6:38)
 • De Koran is helder uiteengezet (soera 6:114)
 • In de Koran worden openbaringen gedetailleerd beschreven (soera 6:126)
 • De Koran geeft een gedetailleerde uitleg van de schrift (soera 10:37)
 • De Koran bevat een gedetailleerde uitleg van alles (soera 12:111)

Wie echter de Koran probeert te lezen zonder extra uitleg, zal er niet veel van begrijpen. De Koran geeft vaak geen context, wisselt regelmatig van onderwerp, en kent geen chronologische volgorde. Daarbovenop komen alle contradicties en allerlei taalkundige fouten en onduidelijkheden (klik hier). Het is dus onmogelijk te spreken van de Koran als een helder uiteengezet boek. Eerder het tegenovergestelde is waar.

%d bloggers liken dit: